Allemaal Hagenaars

Stichting Voorall, de belangenorganisatie voor Hagenaars met een beperking, vindt het belangrijk dat er statistische informatie over Hagenaars met een beperking voor iedereen beschikbaar is. Deze website vloeit voort uit het boek ‘Allemaal Hagenaars’ dat begin 2020 verscheen.

Met deze website beoogt Voorall zo actueel mogelijk data op één plek te bundelen. Het uitganspunt daarbij is dat naar mate er meer bekend is over het aantal Hagenaars met een beperking, de aard van beperking en de mate waarin zij in de samenleving participeren dit de urgentie om gelijkwaardig te kunnen participeren vergroot.

Mensen met een beperking willen immers net als ieder ander gelijkwaardig en zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. Helaas is dat nog niet vanzelfsprekend.

Met gebundelde en actuele data draagt de website bij aan ‘meten is weten’ en ‘weten is het vertrekpunt voor verbeteren’.

Wilt u meehelpen deze website over Hagenaars met een beperking actueel te houden, stuur uw actuele data naar info@voorall.nl